Get Adobe Flash player

Koszyk

Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Logowanie do sklepu


Facebook

Gadu-Gadu Czat


Pomoc


REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego mmgrupa.com.pl

I.Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

1.Sklep Internetowy – sklep internetowy, dostępny pod adresem: mmgrupa.com.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.Klient –  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3.Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Regulamin – niniejszy regulamin.

5.Strona – Sprzedawca i Klient.

6.Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7.Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8.Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).

9.Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

 

II. Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.mmgrupa.com.pl prowadzony jest przez firmę PHU M-M Grupa Magdalena Szlachetka, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu, nr NIP: 9720779513, nr REGON: 302016220, z siedzibą przy ul. Katowicka 11/208, 61-131 Poznań

2.Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę http://www.mmgrupa.com.pl

 

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności, co do ceny lub dostępności towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego

7. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

8. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

9. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

11. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.


III. Składanie zamówień.

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.mmgrupa.com.pl, e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

5. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

6. Do każdego zamówionego produktu standardowo dołączany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.

7. Wszystkie ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

9. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie

11. Akceptując nasz regulamin przy zakupie, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie drogą mailową faktur przez nas wystawianych. Istnieje możliwość cofnięcia niniejszej akceptacji, przesyłając stosowną informację na e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , po której faktury będą przesyłane drogą pocztową.

IV. Formy płatności

1. Klientowi przysługuje prawo wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:

a) za pobraniem - płatność przy odbiorze paczki (wartość zamówienia + koszt przesyłki): doręczycielowi lub w urzędzie pocztowym w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej; kurierowi - przy przesyłce kurierskiej,

b) przedpłata przelewem na konto - płatność przelewem (wartość zamówienia + koszt przesyłki) na numer rachunku: ING Bank Śląski SA,

37 1050 1520 1000 0005 0408 6075

2. W przypadku, gdy nie jest możliwe zrealizowanie całego zamówienia, a Klient uiścił już całą kwotę w formie przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia podlega zwrotowi na konto Klienta.

 

V. Dostawa towaru

1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tymterminie Klient zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza:

· Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni

· UPS - przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy

VI. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

2. Zwracany towar należy przesłać na adres Sklepu (M-M Grupa Magdalena Szlachetka, ul. Katowicka 11e/208, 61-131 Poznań) razem z otrzymanym paragonem oraz pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

4. Do przesyłki należy dołączyć:

· dowód zakupu (paragon lub faktura)

· pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy

· swoje dane personalne

· informację, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać nr konta), albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

· utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

· skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

· szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

· Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.

· za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich..

· Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.


VIII. Ochrona danych osobowych Klientów

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


IX.Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.).

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies Przeczytaj.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information